Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Adas Jakubauskas

"Były czasy, kiedy wśród Tatarów na Litwie nikt już nie potrzebował wykształcenia, wszyscy uważali, że wystarczy być na bazarze. Dziś mamy w swojej wspólnocie dwunastu doktorów nauk. Mimo że 400 lat temu utraciliśmy swój język ojczysty, łączy nas religia i możliwość pielęgnowania islamu Wielkiego Księstwa Litewskiego, który różni się od klasycznej formy islamu" - mówi Adas Jakubauskas, przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litwy, gość programu "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej".

zw.lt

Fot. Joanna Bożerodska

Adas Jakubauskas jest profesorem Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, politologiem, poetą.

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – to nowy projekt Radia Znad Wilii i portalu zw.lt. W krótkim, ale intensywnym cyklu 10 wywiadów porozmawiamy z ciekawymi, inteligentnymi, ambitnymi ludźmi różnych narodowości, reprezentującymi najróżniejsze dziedziny. Wszystkich tych ludzi łączy jedno – swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniają się do tego, aby w naszym wspólnym kraju – Litwie – wszystkim żyło się lepiej. Porozmawiamy z nimi o ich ścieżkach zawodowych i prywatnych, zapytamy, jak postrzegają siebie w wielonarodowym społeczeństwie Litwy, jaki wpływ i znaczenie w dzisiejszym świecie mają kwestie narodowości.

Za współpracę podczas przygotowania tego odcinka dziękujemy Instytutowi Polskiemu w Wilnie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej