Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Gunta Rone

Dzisiaj porozmawiamy o sąsiadach, ale nie tych, co zwykle. Tak jak mało wiemy o Łotwie, równie mało wiemy o Łotyszach mieszkających na Litwie. Rzeczywiście jest ich niewielu - zaledwie około dwóch tysięcy, ale aktywnie zrzeszają się w różne stowarzyszenia i wspólnoty, pielęgnują swoją kulturę i tradycje. O historii i teraźniejszości Łotyszy na Litwie rozmawiamy z Guntą Rone, prezes Wileńskiego Towarzystwa Łotyszy, przewodniczącą Rady Wspólnot Narodowych Litwy.

Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Jak mówi Gunta Rone, Litwę i Łotwę łączy podobne piśmiennictwo, język, historia, Morze Bałtyckie.

„Łączy nas także dążenie do wolności – jesteśmy małymi narodami o bardzo podobnych losach. Ciężko przeżyliśmy 50-letnią okupację. Moi rodzice, dziadkowie pamiętali, jakie było życie w wolnej Łotwie. Ta pamięć i dążenie do wolności sprawiły, że my jako młode pokolenie również pragnęliśmy żyć na swojej wolnej ziemi. Dlatego kiedy Litwa walczyła o swoją niepodległość, Łotysze mieszkający w tym kraju aktywnie popierali Sąjūdis” – opowiada Gunte Rone.

Jako przewodnicząca Rady Wspólnot Narodowych Litwy działaczka chciałaby, aby mniejszości narodowe na Litwie były bardziej docenione.

„Chciałabym, aby osoby innych narodowości, które pracują dla tego kraju, sławią jej imię, były na Litwie bardziej zauważalne. Więcej uwagi mogliby poświęcać zarówno politycy, jak i media. Na Litwie żyją dzisiaj przedstawiciele 154 narodów. Najliczniejsze mniejszości narodowe znacznie przyczyniły się do rozwoju Litwy, zarówno stulecia temu, jak i dzisiaj. Wszyscy chcemy upiększyć nam dom, uważamy, że jesteśmy częścią tego państwa i chcemy świętować piękny jubileusz stulecia wspólnie z Litwinami” – podkreśla przewodnicząca Wileńskiego Towarzystwa Łotyszy.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej