Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Halina Kobeckaitė

"Dla młodzieży często większa grupa narodowościowa jest bardziej atrakcyjna niż ta nasza karaimska, malutka. Ale potem, gdy człowiek dorasta, ma on poczucie, że czymś się różni od innych. I wtedy wraca i szuka swoich korzeni. Takie zjawisko zauważyłam kiedyś między innymi w Ameryce. Kiedy ludzie już nie chcą być jednakowi, szukają, czym mogą się różnić. I to pochodzenie etniczne daje im taką różnicę" - mówi Halina Kobeckaitė, gość programu "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej".

zw.lt

Fot. Joanna Bożerodska

Halina Kobeckaitė jest doktorem filozofii, tłumaczką, działaczką karaimskiej mniejszości narodowej. Była ambasador Litwy w Estonii, Turcji, Azerbejdzanie i Uzbekistanie oraz Finlandii. Uczestniczka Sąjūdisu. Pierwsza dyrektor generalna ówczesnego Departamentu Narodowości przy rządzie Litwy i współtwórczyni Ustawy o mniejszościach narodowych.

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – to nowy projekt Radia Znad Wilii i portalu zw.lt. W krótkim, ale intensywnym cyklu 10 wywiadów porozmawiamy z ciekawymi, inteligentnymi, ambitnymi ludźmi różnych narodowości, reprezentującymi najróżniejsze dziedziny. Wszystkich tych ludzi łączy jedno – swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniają się do tego, aby w naszym wspólnym kraju – Litwie – wszystkim żyło się lepiej. Porozmawiamy z nimi o ich ścieżkach zawodowych i prywatnych, zapytamy, jak postrzegają siebie w wielonarodowym społeczeństwie Litwy, jaki wpływ i znaczenie w dzisiejszym świecie mają kwestie narodowości.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej