Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Elżbieta Kuzborska-Pacha

"Jako eksperci wyszliśmy z założenia, że język nie jest wszystkim w edukacji, ale bez języka wszystko w edukacji jest niczym. Oświata w języku mniejszości narodowej jest tak naprawdę gwarantem sukcesu integracji w ramach społeczeństwa obywatelskiego" - mówi dr Elżbieta Kuzborska- Pacha, prawniczka, autorka książki "Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich", która w maju wzięła udział w międzynarodowym forum edukacji w Brukseli zorganizowanym przez specjalnego sprawozdawcę ONZ d.s. mniejszości. "Szczególnie ważne są pierwsze 6-8 lat edukacji - nauczanie przedszkolne i podstawowe, które powinny odbywać się w języku mniejszości, w szkole średniej zaleca się, aby większość przedmiotów była wykładana w języku ojczystym ucznia" - dodaje ekspert. "Większość badań międzynarodowych wskazuje na to, że dziecko nauczane w ojczystym języku ma większe szanse na sukces w szkole. Zmniejsza się prawdopodobieństwo powtarzania roku, przerwania edukacji, zwiększa poczucie własnej wartości. Przekłada się to też na lepsze wyniki w nauce. Dlatego państwo inwestując w oświatę w języku mniejszości, inwestuje długoterminowo" - podkreśla Elżbieta Kuzborska-Pacha.

zw.lt

Fot. Roman Niedźwiecki

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej