Wileńszczyzna 2040: Michał Potocki

W miniony weekend odbył się zorganizowany przez Polski Klub Dyskusyjny Festiwal Inicjatyw Społecznych "Wileńszczyzna 2040", podczas którego zastanawiano się nad strategią rozwoju Wileńszczyzny w najbliższym dwudziestoleciu. Uczestników tego spotkania pytamy o to, jaki potencjał ma w sobie dzisiejsza Wileńszczyzna. "Znajomość każdego języka jest plusem. Im więcej języków się zna, tym większa jest możliwość rozwoju, dyskusji, zastanawiania się nad tym, w którą stronę iść. Ale pomaga to też w znalezieniu inwestorów. We współpracy polsko-litewskiej - na płaszczyźnie państwowej, ale też między społeczeństwami obu krajów - można szukać możliwośći przyspieszenia, aktywizacji polskich projektów na Litwie" - mówi Michał Potocki, publicysta "Dziennika Gazety Prawnej".

zw.lt

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej