• ZW TV
  • 27 września, 2019 6:04

Wileńszczyzna 2040: Mariusz Antonowicz

W ubiegły weekend odbył się zorganizowany przez Polski Klub Dyskusyjny Festiwal Inicjatyw Społecznych "Wileńszczyzna 2040", podczas którego zastanawiano się nad strategią rozwoju Wileńszczyzny w najbliższym dwudziestoleciu. Uczestników tego spotkania pytamy o to, jaki potencjał ma w sobie dzisiejsza Wileńszczyzna. "Jeżeli bycie Polakiem na Litwie będzie przynosiło także korzyści finansowe, ma to same plusy. Powinien to być i prestiż kulturowy, i cywilizacyjny, ale też prestiż ekonomiczny - żeby to otwierało nowe możliwości, pozwalało znaleźć pomysł na życie" - uważa politolog Mariusz Antonowicz, wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.

Wileńszczyzna 2040: Mariusz Antonowicz

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE