Wileńszczyzna 2040: Alina Obolewicz

W miniony weekend odbył się zorganizowany przez Polski Klub Dyskusyjny Festiwal Inicjatyw Społecznych "Wileńszczyzna 2040", podczas którego zastanawiano się nad strategią rozwoju Wileńszczyzny w najbliższym dwudziestoleciu. Uczestników tego spotkania pytamy o to, jaki potencjał ma w sobie dzisiejsza Wileńszczyzna. "Coraz więcej Polaków zajmuje wysokie stanowiska, coraz więcej Polaków decyduje o tym, jak wygląda życie Wilna, Wileńszczyzny, ale też Litwy. Są ministrowie, są doradcy prezydenta, premiera" - zauważa prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego Alina Obolewicz. "Myślę, że w tym jest nasza siła - jesteśmy Polakami, lojalnymi obywatelami Litwy, jesteśmy wielojęzyczni, potrafimy mentalnie zrozumieć i Polaków, i Litwinów, i Rosjan, i Białorusinów" - dodaje.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej