ZW TV
zw.lt

Wielki Czwartek: Słowo ks. Eliasza Anatola Markowskiego

Dzisiaj rozpocznie się Triduum Paschalne, czyli  najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym rzymskich katolików, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.  Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Prezentujemy kazanie ks. Eliasza Anatola Markowskiego.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!