Weź udział w tegorocznym spisie ludności!

Na Litwie w styczniu rozpoczyna się spis ludności. Zostanie on przeprowadzony na podstawie źródeł administracyjnych. Po raz pierwszy dane mieszkańców nie będą spisywane przez rachmistrzów. Wśród pobieranych danych znajdą się też informacje dotyczące narodowości mieszkańców Litwy, jednak czy każdy z nas ma w rejestrze państwowym taki wpis?

zw.lt

Portal zw.lt apeluje o to, aby sprawdzić, jakie nasze dane osobowe są w rejestrach państwowych i czy znajduje się tam wpis o naszej faktycznej narodowości. Jeżeli takiego wpisu brak, a chcielibyśmy, aby tam się znalazł, można to łatwo naprawić – w przypadku większości osób jest to łatwa procedura nie wymagająca nakładu czasu.

Osoby, chcące wypełnić internetową ankietę o narodowości, wyznaniu i używanych językach będą mogły to zrobić wpisując przy logowaniu swój osobisty numer identyfikacyjny (lit. asmens kodas) oraz numer dokumentu tożsamości.

Wypełnić ankietę można pod adresem https://surasymas.stat.gov.lt/

Jeżeli osoba nie ma dostępu do Internetu, ale chciałaby wypełnić taką ankietę i podać dane o swojej narodowości, wyznaniu i używanych językach to może to zrobić telefonicznie – podczas rozmowy z pracownikiem Departamentu Statystyki osoba ta będzie musiała podać swoje dane osobowe do identyfikacji i odpowiedzieć ustnie na zadawane pytania, pracownik Departamentu natomiast zarejestruje te odpowiedzi w ankiecie.

W zależności od liczby przedstawicieli mniejszości narodowych zależeć mogą decyzje polityczne państwa dotyczące tych wspólnot. Im więcej osób, poczuwających się do narodowości np. polskiej czy rosyjskiej potwierdzi to w państwowej bazie danych, tym większy głos te wspólnoty będą miały przy tworzeniu podstaw prawnych, regulujących codzienne życie – gwarancji edukacji, obsługi i napisów w języku ojczystym, po kwestie oryginalnej pisowni imion i nazwisk.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej