Waldemar Tyszuk z Białostockiego Oddziału IPN opowiada o pierwszej polskiej ofensywie podczas wojny polsko-bolszewickiej

W ramach wojny polsko-bolszewickiej 16 kwietnia 1919 roku rozpoczęła się polska ofensywa bezpośrednio dowodzona przez Józefa Piłsudskiego nazywana „Wyprawą wileńską”. Jak zakończyła się Wyprawa wileńska i czy Józef Piłsudski zdobył Wilno?t Waldemar Tyszuk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej opowiada o pierwszej polskiej ofensywie podczas wojny polsko-bolszewickiej.

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej