Środa Literacka Online – 08.04.2020

Polskie Studio Teatralne wraz z Radiem Znad Wilii wychodzą z kolejną inicjatywą na czas, gdy teatry pozostają zamknięte. W okresie kwarantanny proponujemy powrót do tradycji wileńskich spotkań wokół poezji. Dziś kolejna Środa Literacka Online, tym razem poświęcona poezji Kazimiery Iłłakowiczównej.

zw.lt

Kazimiera „Iłła” Iłłakowiczówna – to poetka i pisarka urodzona w Wilnie. Na Litwie spędziła również dzieciństwo. Te wydarzenia zainspirowały ją do napisania wierszy „Do Litwy” i „Do Polski”.

Była jedną z najwybitniejszych postaci w życiu literackim Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym.

Słuchacze radia mogą posłuchać naszego programu we środę o godz. 10. Dla czytelników portalu zw.lt Środy Literackie Online będą dostępne od godz. 15.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej