• ZW TV
  • 5 maja, 2017 6:01

Sonda: Mieszkańcy Butrymańc o Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Litwa przystąpiła do Unii Europejskiej. Zapytaliśmy mieszkańców Butrymańc, jakie korzyści dla naszego kraju wynikają z przynależności do wspólnoty państw europejskich?

zw.lt
Sonda: Mieszkańcy Butrymańc o Unii Europejskiej

Co w ciągu tych 13 lat zmieniło się na lepsze, a co pogorszyło? Czy odczuwają we własnym życiu plusy bycia obywatelami Unii?

PODCASTY I GALERIE