Sonda: Czy państwo poświęca wystarczająco uwagi kwestiom duchowym?

Litwa jest państwem świeckim, co oznacza, że nie ma tu religii państwowej. Jednakże przeważającą większość osób wierzących - blisko 80 proc. - stanowią katolicy. Zapytaliśmy uczestników Cecyliady w Landwarowie, czy państwo poświęca wystarczająco uwagi kwestiom religijnym?

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej