• ZW TV
  • 9 września, 2016 6:04

Sonda: Co czytają wilnianie?

Od lat pedagodzy i socjolodzy biją na alarm, że coraz mniej osób sięga po książkę czy w ogóle czyta. Przed kilkoma laty na Litwie zostały przeprowadzone badania, z których wynikało, że 52 proc. dorosłych i 35 proc. dzieci w ogóle nie czyta książek.

zw.lt
Sonda: Co czytają wilnianie?

Fot.zw.lt

Postanowiliśmy zapytać młodych i nie tylko Polaków w Wilnie: czy czytają, co czytają, ile i w jakim języku. W dzisiejszej sondzie wileńskiej udział wzięli parafianie kościoła pw. Ducha Świętego.

PODCASTY I GALERIE