• ZW TV
  • 24 listopada, 2018 22:53

Nowe litewskie mity

Nowoczesne narody litewskie i polskie chciały wyjaśnić relacje między sobą. Litwini zaczęli tworzyć mit, że początek tkwi w Witoldzie. Roman Dmowski mówił, że odrodzenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie jest potrzebne.

zw.lt
Nowe litewskie mity

PODCASTY I GALERIE