ZW TV
zw.lt

Mniejszości narodowe a 11 marca: Białorusini

Z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości życzenia składa prezes Białoruskiego Towarzystwa Kultury na Litwie Aliaksandr Adamkovich. W naszym kraju mieszkają przedstawiciele 154 narodowości. Białorusini są trzecią co do wielkości mniejszością narodową na Litwie. Białorusini stanowią 1,2 proc. mieszkańców Litwy.

Mniejszości narodowe a 11 marca: Białorusini
Fot. Joanna Bożerodska

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.