ZW TV
zw.lt

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Wizerunek Polaka. Od nieudacznika do wroga

Rimantas Miknys, dyrektor Instytutu Historii: W 1918 r. kiedy wzmocnił się proces tworzenia państw narodowych prasa litewska, zwłaszcza satyryczna, zaczyna negatywnie pokazywać Polaka. Wcześniej Polak był przedstawiany, jako szlachcic, który nie umie gospodarzyć i nie rozumie nowej kapitalistycznej rzeczywistości. Teraz jest pokazywany jako wróg i szkodnik. Projekt WKL upada, ponieważ Polacy, Litwini i Białorusini zaczynają kreślić granice etniczne.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!