• ZW TV
  • 18 listopada, 2018 0:11

Litwa-Polska. Geneza konfliktu. Niemcy – „akuszerzy” Litwinów i Polaków

Valdas Rakutis, dyrektor muzeum Park Twierdza Kowieńska: Kiedy Litwini otrzymali możliwość za carskie stypendia studiować na wyższych uczelniach (w tym również w Warszawie) okazało się, że bardzo często z powodu chłopskiego pochodzenia byli uważani za „chamów”. Wówczas zorientowali się, że są inni niż Polacy. Mają inny język i tradycje. W czasie I wojny światowej Niemcy zaczęli zastanawiać się nad powołaniem zależnego od Berlina państwa litewskiego. W tym samym czasie na terenach okupowanych przez Niemcy powstaje Rada Regencyjna Królestwa Polskiego.

zw.lt
Litwa-Polska. Geneza konfliktu. Niemcy – „akuszerzy” Litwinów i Polaków

PODCASTY I GALERIE