ZW TV
zw.lt

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Konflikty i stereotypy. Nowi Polacy i Litwini

Alvydas Nikžentaitis: Gdyby nie powstały współczesne narody, to być może Litwini z Polakami nadal żyli w zgodzie, ale raczej nie byłoby narodu mówiącego po litewsku. Na Litwie być może powstałaby „mała Polska”. W trakcie kształtowania się współczesnych narodów naturalnie powstał konflikt polsko-litewski. Równolegle zachodziły zmiany socjalne. Rozwój kapitalizmu zmniejszył wpływ szlachty i dał większe możliwości chłopom, którzy zaczęli szukać własnej tożsamości.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!