Kolędowanie z zw.lt: Monika Rynkiewicz – Jak się smucić, jak się cieszy

Kolędowanie z zw.lt – jest to świąteczny projekt naszej redakcji, w ramach którego młodzi muzycy z Wileńszczyzny wykonają znane polskie kolędy oraz piosenki bożonarodzeniowe. Uczestnicy projektu reprezentują różne style i gatunki muzyczne. Projekt potrwa od 24 do 26 grudnia. Dziś Monika Rynkiewicz wykona kolędę „Jak się smucić, jak się cieszyć”.

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej