Historia Kalwarii Wileńskiej. Opowiada ks. Rusłan Wilkiel

Kalwaria Wileńska, jedna z ważniejszych świątyń katolickich na Litwie, została poświęcona 9 czerwca 1669 roku w czasie uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W tym roku, tak jak przed 350 laty, Zesłanie Ducha Świętego przypada 9 czerwca. O historii wileńskiego miejsca kultu opowiada proboszcz ks. Rusłan Wilkiel.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej