Dariusz Malinowski: Moje Wilno to…

Każdy chyba postrzega Wilno przez pryzmat własnych doświadczeń, wspomnień, nastrojów. O szczególnym miejscu w Wilnie w kolejnej części projektu "Moje Wilno to..." opowiada dziennikarz radiowy Dariusz Malinowski. Opowie nam o pewnym ciekawym podwórku w dzielnicy Nowe Miasto. Jest to szczególnie ważne miejsce dla Malinowskiego, ponieważ tu dorastał. Dowiemy się też wielu ciekawostek o tej swoistej dzielnicy stolicy. W projekcie "Moje Wilno to..." wilnianie różnych narodowości pokazują nam swoje miasto - jeden ulubiony zakątek, który sprawia, że przyjaźń ze stolicą jest tak bliska, osobista i nieoczywista.

Dariusz Malinowski
Dariusz Malinowski: Moje Wilno to…

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE