Życzenia Ambasador RP na Litwie z okazji Świąt Wielkanocnych

,,Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego przynoszą nam wszystkim nadzieję, której tak  potrzebujemy. Musimy być silni, aby przetrwać ten trudny czas. Musimy być razem,  wspierać się wzajemnie. Mamy zagrożenie, ale mamy też wiele przejawów wsparcia, pomocy wzajemnej" - mówi Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska. 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej