Zwycięstwo w Trokach – polska szkoła będzie gimnazjum

"Nareszcie osiągnęliśmy to, czego pragnęliśmy najbardziej. W przyszłości będziemy gimnazjum z polskim językiem nauczania i w Trokach nie zaniknie polskość, będziemy tutaj trwali" - nie kryjąc wzruszenia mówił dyrektor Szkoły Średniej w Trokach Marian Kuzborski. Podczas dzisiejszego posiedzenia rada Samorządu Rejonu Trockiego podjęła decyzję, która zezwala polskiej szkole przejść proces akredytacji i ubiegać się o status gimnazjum. Batalie w tej sprawie trwały przez pół roku.

Małgorzata Kozicz

Od grudnia 2013 r. rada samorządu w Trokach bez wyraźnego uzasadnienia odmawiała szkole prawa do akredytacji, mimo że wszystkie formalne wymogi były spełnione. Władze samorządowe chciały doprowadzić do tego, by szkoła stała się filią Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie.

„Należy podziękować za postawę społeczności szkolnej, która jednoznacznie broniła stanowiska, że Szkoła Średnia w Trokach, jako najstarsza szkoła w rejonie, powinna pozostać średnią szkołą. Radni z frakcji AWPL w radzie rejonu trockiego nie tylko popierali to stanowisko, ale też aktywnie pracowali z innymi koalicjantami i z opozycją. Formalnie doprowadziliśmy sprawę do takiego punktu, że rada praktycznie nie mogła zakazać akredytacji. Zostały załatwione i sprawy sądowe (w sprawie wypowiedział się Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny, przyp. red.), i sprawy z Ministerstwem Oświaty, i opinia przedstawiciela rządu w rejonie trockim, który chciał wydać negatywną opinię, ale wobec argumentów był zmuszony wydać opinię pozytywną” – mówił w rozmowie z zw.lt wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz, który aktywnie wspierał społeczność szkolną w walce o pozwolenie na akredytację. W proces ten zaangażowało się więcej osób i organizacji – między innymi pomocy prawnej udzieliła szkole Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), która pomogła w przygotowaniu wniosków sądowych.

„Pozostaje jedynie ubolewać, że przez pół roku „ciągaliśmy” rodziców. Najbardziej żal właśnie rodziców, dzieci, dyrektora, że potrafiliśmy tyle czasu ich niepokoić, mimo że przez cały ten czas szkoła odpowiadała wszystkim kryteriom akredytacji. Placówka musiała przedstawić wnioski prawne, opinię przedstawiciela rządu i wiele innych dokumentów, chociaż w przypadku ubiegania się innych szkół rejonu o akredytację nie było to konieczne” – mówiła podczas dzisiejszego posiedzenia radna z ramienia AWPL Alina Kowalewska.

Dla społeczności szkolnej jest to zwycięstwo z nutką goryczy. Pod Samorządem Rejonu Trockiego organizowali już wiele pikiet. Dzisiejsze spotkanie było inne od pozostałych, bo wreszcie zakończyło się sukcesem. Były więc oklaski, śmiech i wielka ulga. Rodzice i nauczyciele mają jednak żal – po co była potrzebna ta półroczna batalia?

„Nie mam odpowiedzi na to pytanie, mogę się tylko domyślić, dlaczego skończyło się to właśnie w tej chwili. Może jest to związane z wyborami prezydenckimi, ponieważ potrzebne są głosy naszych wyborców” – zastanawia się Agneta Podgajska, matka jednego z uczniów szkoły. Jak mówi, ostatnie pół roku kosztowało wszystkim dużo zdrowia, nerwów, czasu. Cieszy się jednak, że sprawa zakończyła się pozytywnie.

Po osiągnięciu sukcesu urzędowego czas na pracę – szkoła musi teraz przejść proces akredytacji. Dyrektor Marian Kuzborski jest przekonany, że uda się to – zgodnie z planem – do roku 2015.

„Do tego szykowaliśmy się przez całe życie, wiedzieliśmy, że musimy uzyskać status gimnazjum i wyniki wskazują że jesteśmy tego warci. Cieszymy się zawsze z wyników naszych uczniów na maturze, w rankingach ogólnokrajowych wchodzimy do pierwszej setki najlepszych szkół. Nasze mocne strony to jakość nauczania, kwalifikacja nauczycieli, współpraca rodziny i szkoły. Walka o szkołę bardzo nas połączyła. Rodzice, nauczyciele, uczniowie – cała społeczność szkoły jest teraz bardziej zgrana” – mówi dyrektor.

Happy end dla Szkoły Średniej w Trokach może być teraz natchnieniem dla społeczności Szkoły Średniej w Połukniu, bo to nie koniec walk o polskie szkolnictwo w rejonie trockim. Połuknianie ubiegają się o zachowanie w szkole polskiej klas 11-12, które zgodnie z obecnymi planami samorządu mają zostać zlikwidowane. Najstarsze klasy mają pozostać tylko w działającej w tym samym budynku szkole litewskiej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej