Zwiększanie atrakcyjności miejscowości podwileńskich

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest samorządem pierścieniowym. Jego siedziba znajduje się w mieście Wilnie, zaś wokół miasta stołecznego powstają perspektywiczne ośrodki gminne z dużym potencjałem urbanistycznym. Już w roku 2009 ogólny plan zakładał, że tożsamość krajobrazu będzie nieuchronnie stawała się coraz bardziej kosmopolityczna, dlatego szczególnie ważne jest zachowanie specyficznych tradycji modelu przestrzennego miejscowości czy zagród na Wileńszczyźnie, a także ich historycznych elementów architektonicznych.

vrsa.lt
Zwiększanie atrakcyjności miejscowości podwileńskich

Fot. vrsa.lt

Atrakcyjność środowiska samorząd zamierza zwiększać poprzez infrastrukturę rekreacyjną, wyjątkowość zaś – poprzez zachowywanie kompleksów dziedzictwa kulturowego i ich wielofunkcyjne zastosowanie.

Głównym celem określonym w ogólnym planie rozwoju terytorium rejonu wileńskiego jest harmonijny (zrównoważony) rozwój oparty na trzech celach strategicznych:

1) poprawa jakości życia mieszkańców, promocja edukacji i samokształcenia, rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i technicznej;

2) wspieranie rozwoju gospodarczego samorządu poprzez terytorialne różnicowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki terytorialnej, stosowanie konwersji funkcjonalnej oraz postępowych technologii, wspieranie konkurencyjności;

3) zwiększanie atrakcyjności środowiska poprzez m.in. zachowywanie cennych cech krajobrazu oraz podkreślanie specyfiki krajobrazu.

W ostatnich latach Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizował szereg projektów, w ramach których odnowiono oblicze miast i wsi: w Mejszagole uporządkowano targowisko, zakończono renowację pałacu Houwaltów, wzniesiono dobudówkę przedszkola „Pelėdziukas” w Pogirach, którą Samorząd określa jako pierwszą większą budowę w rejonie wileńskim opartą na zrównoważonym zastosowaniu materiałów.

Pomysł udziału w projekcie „Išmanusis miestas 9” (Inteligentne miasto 9) w Samorządzie Rejonu Wileńskiego powstał z obserwacji rozwiązań zastosowanych przy tworzeniu przestrzeni publicznych na terenach, które obejmuje ten projekt.

„Projekt „STRUCTUM” to świetna platforma dla samorządów, aby pozyskać nowoczesne pomysły w celu zwiększania atrakcyjności miejscowości podwileńskich, ulepszania i tworzenia bezpiecznych, zrównoważonych i atrakcyjnych przestrzeni zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i gości. Nie ulega wątpliwości, że inwestowanie w przestrzenie publiczne – to znacząca i długofalowa inwestycja we współpracę samorządu z mieszkańcami, oparta na zaufaniu i wzajemnym wsparciu – mówi Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Samorząd wybrał trzy kompleksy: Centrum Geograficzne Europy, plażę w Suderwie i park w Skojdziszkach. Każdy z nich ma inny charakter, ale łączy je szczególne środowisko, na które wpływ ma dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, do tego każdy z tych obiektów ma już pewien zarys historyczny. Samorząd poszukuje oryginalnego rozwiązania architektonicznego, by stworzyć w tych miejscach dynamiczne, wygodne i atrakcyjne dla ludzi kompleksy rekreacyjne, których popularność doceniliby nie tylko mieszkańcy lokalni, ale również mieszkańcy całego kraju.

„Żywimy nadzieję, że idea projektu „Išmanusis miestas 9” przerośnie w projekt „Inteligentne miasto + wieś”, bowiem w obecnych inteligentnych czasach mieszkańcy miast poszukują nowych miejsc wypoczynku dalej poza miastem, a mieszkańcy wsi poszukują bardziej zaawansowanych technologii i miejskiej jakości życia w swoim otoczeniu” – mówi M. Rekść.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza do udziału w projekcie „Išmanusis miestas 9” i do przyczynienia się odważnymi pomysłami do rozwoju rejonu wileńskiego.

Wszystkie tereny w tym roku: https://structum.lt/teritorijos/teritorijos-4/ 

Rejestracja.

PODCASTY I GALERIE