Związek Nauczycielstwa Polskiego świadczy pomoc placówkom oświatowym i zespołom artystycznym w rejonie solecznickim

Współpraca pomiędzy samorządem rejonu solecznickiego a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęła się przed 29 laty, kiedy to goście z Polski po raz pierwszy odwiedzili Szkołę Podstawową w Podborzu. W ciągu wielu lat pielęgnowane kontakty dały piękny wynik, ponieważ polscy pedagodzy zaczęli wspierać również Szkołę Podstawową w Dajnowie, Szkołę Specjalną w Solecznikach, przedszkole w Taboryszkach.

zw.lt
Związek Nauczycielstwa Polskiego świadczy pomoc placówkom oświatowym i zespołom artystycznym w rejonie solecznickim

Fot. salcininkai.lt

4 października br. delegacja Związku na czele z prezesem Sławomirem Broniarzem spotkała się z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem, gościła w Ejszyszkach, wzięła udział w uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela w Solecznikach, zwiedziła obiekty turystyczne rejonu.

– Aktualnie współpraca jest jeszcze bardziej wymowna, gdyż Związek Nauczycielstwa Polskiego świadczy pomoc nie tylko placówkom oświatowym, ale też zespołom artystycznym. Tak z okazji 30-lecia działalności zespół pieśni i tańca „Solczanka” otrzymał środki finansowe na zakup strojów. Piękna inicjatywa polskich kolegów jest kontynuowana – delegacja Związku odwiedziła Gimnazjum w Ejszyszkach, spotkała się z kierownictwem i członkami zespołu „Kwiaty Polskie”, którym zostało przekazanych prawie 30 tys. złotych tak samo na zakup strojów – mówi kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego Regina Markiewicz.

Podczas spotkania z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem goście interesowali się sytuacją gospodarczą, socjalną, oświatową rejonu, specyfiką funkcjonowania oświaty, siecią szkół.

– Postanowiliśmy, że będziemy mogli wesprzeć Państwa działalność i przeznaczyć wsparcie finansowe. Co roku w budżecie organizacji przeznaczymy określoną kwotę, jaką w porozumieniu z władzami rejonu będziemy mogli skierować do konkretnej placówki oświatowej. Chcemy, aby nasza pomoc była systematyczna i skoordynowana – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Za życzliwą współpracę pedagogom podziękował mer rejonu Zdzisław Palewicz.

– Rodzice są zainteresowani znajomością języka państwowego przez ich dzieci, tymczasem nie zapominają również swojego języka ojczystego. Nasza młodzież jest wielojęzyczna – mówi po litewsku, po polsku, po rosyjsku. Szkoły rejonu świadczą wysoki poziom nauczania, są konkurencyjne. Rozumiemy wagę inwestycji w oświatę, nauczycieli, młode pokolenie, dlatego dużą uwagę kierujemy na renowację budynków, dobry sprzęt i pomoce metodyczne, kwalifikacje nauczycieli – powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz.
W spotkaniu wzięli udział wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego Regina Markiewicz, specjaliści wydziału oświaty i sportu.

PODCASTY I GALERIE