Harcerze z Litwy odbiorą relikwie patrona polskich harcerzy

W dniach 6-8 czerwca br. w Toruniu i Chełmży odbędą się Toruńskie Spotkanie Młodych - Harcerskie Czuwanie z Błogosławionym, w rocznicę 100-lecia urodzin bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. W Spotkaniach Młodych wezmą udział reprezentacje Harcerstwa Polskiego z całego świata, w tym Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL) oraz Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej.

zw.lt
Harcerze z Litwy odbiorą relikwie patrona polskich harcerzy

W ramach Toruńskich Spotkań przedstawicielom ZHPnL zostaną przekazane relikwie bł. Wincentego Stefana Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy.

,,Relikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego są dla nas, harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, ważne jako dla osób wierzących.  Bliskość relikwii zawsze sprzyja pogłębieniu modlitwy, a przez to wiary człowieka. Posiadanie relikwii Błogosławionego Harcerza może nas także motywować do lepszej służby Bogu i Ojczyźnie. Wierzymy w obcowanie świętych, a bliskość relikwii pomoże nam wypraszać potrzebne łaski za wstawiennictwem błogosławionego. Poza tym jest to dobra okazja by o błogosławionym kapłanie, patronie Harcerstwa Polskiego usłyszało szersze grono wiernych” –  powiedział portalowi zw.lt kapelan ZHPnL o. Jerzy Latawiec.

W toruńskich spotkaniach udział weźmie 20 harcerzy i harcerek ZHPnL z władzami związku na czele: wiceprzewodniczącą Julią Darjiną oraz naczelnictwem: Joanną Mikulską, Waldemarem Dowejko oraz Kapelanem o. Jerzym Latawcem.

,,16 czerwca br. w kościele pw. św. Filipa i Jakuba w Wilnie odbędzie się harcerska msza św. z relikwiami, na którą serdecznie zapraszamy” – powiedziała Julia Darjina.

Aż 39 harcerzy i harcerek udało się na spotkanie z Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej. Wyjazd, jak podają harcerze został zorganizowany przez Macierz Szkolną.

,,Cieszy nas niezmiernie ten wyjazd. Mamy szansę poznać naszych braci-harcerzy z Polski, jak też bliżej zapoznać się z postacią bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego” – podzieliła się z zw.lt przewodnicząca na próbie Joanna Pietkiewicz.

Błogosławiony ks. phm. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. Mając 14 lat wstąpił do 2. Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. W tym samym roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Został zastępowym zastępu „Lisów”, potem przybocznym, a w 1930 r. drużynowym. Jako kleryk seminarium w latach 1933-1936 prowadził Starszoharcerskie Zrzeszenie Harcerskie. W sierpniu 1934 r. zdobył kolejny stopień instruktorski – podharcmistrza, a rok później po zaliczeniu próby na stopień, na Jubileuszowym Zlocie w Spale, kapituła HR przyznała mu najwyższy stopień harcerski – Harcerza Rzeczypospolitej.

Ks. Stefan Wincenty Frelichowski w dniu 14 marca 1937 roku w Pelplinie przyjął święcenia kapłańskie. Nieprzerwanie od święceń kapłańskich pełni posługę kapłańską w jako kapelan harcerski, zgodnie ze swoją obietnicą zapisaną w pamiętniku pod datą 16 stycznia 1930 roku: „I sam jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i go popierać nie przestanę. Czuwaj!”

Po wybuchu wojny bardzo szybko, bo już 11 września 1939 roku został aresztowany i tak zaczęła się jego prywatna droga krzyżowa. W 1940 roku był już więzieniem obozowym nr 22492 obozu koncentracyjnego w Dachau. W obozie zdobywał potajemnie wino i hostie i mimo surowych zakazów, włącznie z karą śmierci celebrował Msze Święte, słuchał spowiedzi, wygłaszał patriotyczne pogadanki. Spieszył z pomocą każdemu potrzebującemu. W obozie założył nawet „Mały Caritas”, którego celem była pomoc żywnościowa dla szczególnie potrzebujących. Kiedy w obozie zaczęła szerzyć się epidemia tyfusu, ksiądz Frelichowski z narażeniem własnego życia i wbrew surowym zakazom pomagał i służył posługą kapłańską śmiertelnie chorym więźniom. Aż w końcu sam zaraził się tą chorobą i zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 r. w Dachau.

7 czerwca 1999 roku, w Toruniu, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ks. podharcmistrza Stefana Frelichowskiego błogosławionym, następującymi słowami przemawiał do harcerzy: „Zwracam się do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był tak głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”.

22 lutego 2003 r. w wigilię jego święta patronalnego, został wydany dekret Stolicy Apostolskiej uznający bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem Harcerstwa Polskiego.

Dekretem biskupa polowego WP ks. Józefa Guzdka, delegata Komisji Episkopatu Polski ds. Harcerstwa rok 2013 został ogłoszony Rokiem Błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego

PODCASTY I GALERIE