Zuokas: Wilno zawsze świeciło przykładem dla innych

Otwarcie nowej kotłowni biopaliw, które odbyło się dzisiaj w Wilnie, jest nie tylko zdarzeniem lokalnym - ma również znaczenie geopolityczne. We środę uroczyście rozpoczęto prace.

Antoni Radczenko

Kotłownia przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, a także w dużym stopniu przyczyni się do obniżki cen. Ważnym aspektem jest to, że do produkcji energii będą wykorzystane miejscowe surowce. „Wilno jest otwarte na inwestycje. Jest czymś pozytywnym, gdy współpracuje miejscowy biznes z biznesem zagranicznym. Podstawą tej współpracy są nie finanse, a przede wszystkim doświadczenie oraz dzielenie się umiejętnościami, które obie strony posiadają” – powiedział mer Wilna Artūras Zuokas.

„Mówiąc o biopaliwie, chcę tylko przypomnieć, że Wilno zawsze było tym miastem, które świeciło przykładem dla innych. W 2006 w Wilnie została zmontowana pierwsza kotłownia biopaliw. To była nie tylko pierwsza taka kotłownia na Litwie, ale również w krajach bałtyckich” – podkreślił mer Wilna. Gospodarz stolicy przypomniał zebranym, że przed trzema laty w mieście 11 proc. energii cieplnej było produkowane przy pomocy biopaliw. Miasto chce, by w przyszłym roku co najmniej 30 proc. energii cieplnej produkowano dzięki biopaliwom, a 2020 r. ma wynosić nawet 70 proc.

Szef działu gospodarczego Ambasady RFN na Litwie Wolfgang Wiethoff, który również uczestniczył w uroczystości, podkreślił, że jest to bardzo ważny moment we współpracy pomiędzy Litwą i Niemcami. „To nie tylko współpraca gospodarcza, ale również polityczna. Dlatego chciałbym w imieniu ambasady podziękować niemieckim firmom, które uczestniczyły w tym projekcie” – powiedział Wolfgang Wiethoff. Jego zdaniem kotłownia przyczyni się do litewskiego bezpieczeństwa energetycznego i w dużym stopniu pomoże w zmniejszeniu cen na ogrzewanie.

Po przemówieniach odbyła się ceremonia wydobycia z lodu oraz wkopanie kapsuły symbolizującej początek budowy.
Budować kotłownię będzie spółka Danpower Baltic, która jest spółką siostrzaną niemieckiego koncernu Danpower GmbH, który z kolei należy do grupy spółek Ener-city samorządu miasta Hanover.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej