Zrzeszenie „Lokys” protestuje przeciw prześladowaniom Polaków na Białorusią

Kolejna organizacja z Wileńszczyzny protestuje przeciwko ostatnim prześladowaniom Polaków na Białorusi. Jest to Zrzeszenie Wilnian „Lokys”. Poniżej tekst ich oświadczenia:

zw.lt
Zrzeszenie „Lokys” protestuje przeciw prześladowaniom Polaków na Białorusią

Fot. Roman Niedźwiecki

Zrzeszenie Wilnian „Lokys” wyraża solidarność z prześladowanymi niewinnie przez władze Białorusi przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej oraz jej liderami, m.in. Andżeliką Borys, Andrzejem Poczobutem, Anną Paniszewą i wieloma innymi. Wyrażamy stanowczy protest wobec dyskryminacji narodowej i rozniecaniu nienawiści na tle etnicznym, utrudnianiu działalności oświatowej, nauki języka polskiego oraz łamaniu prawa do działania w organizacjach społecznych — które są fundamentaliami funkcjonowania każdej wspólnoty narodowej.

Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom zmierzającym do rusyfikacji jedynych dwóch polskich szkół publicznych na Białorusi przez jej władze, a także nachodzeniu społecznych i prywatnych szkół języka polskiego przez funkcjonariuszy bezpieki, przeciw rewizjom w siedzibach polskich organizacji społecznych. Bezwzględnie potępiamy zatrzymywanie i skazywanie na pozbawienie wolności działaczy społeczności polskiej na Białorusi — traktując te działania jako bezzasadne, bezprawne, sprzeczne z rozumem i godnością ludzką. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania tych działań przez władze Białorusi i zadośćuczynienia pokrzywdzonym za poniesione niesłusznie krzywdy.

W sytuacji, gdy przedstawiciele liczącej pół miliona rdzennych mieszkańców Białorusi polskiej społeczności są prześladowani jedynie za swoją narodowość, czynieni kozłem ofiarnym agresywnej polityki represji wymierzonych wobec własnych obywateli — miejsce każdego przyzwoitego człowieka jest po stronie krzywdzonych. Należy czynić wszystko, by polska mniejszość narodowa na Białorusi nie była obiektem ataków, a jej prawa społeczne, oświatowe i językowe były zapewnione w stopniu takim, jakie prawa ma mniejszość białoruska w Polsce.

PODCASTY I GALERIE