Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Zostanie wybrany nowy rektor Uniwersytetu Wileńskiego

W środę (22 stycznia) odbędą się wybory rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Nowy kierownik uczelni zostanie wyłoniony podczas zamkniętego posiedzenia Rady uniwersyteckiej.

Kandydatami na zajęcie tego stanowiska są prof. dr hab. Jūras Banys, prof. dr Tomas Davulis, prof. dr Eimutis Juzeliūnas, prof. dr Rimvydas Petrauskas, prof. dr Ramūnas Stepanauskas oraz obecny rektor prof. dr
Artūras Žukauskas.

Proces wyboru rektora trwał od początku stycznia – odbywały się debaty kandydatów i ich prezentacje przed społecznością uniwersytetu.

Nowy rektor obejmie swoje obowiązki 1 kwietnia 2020 roku.

Uniwersytet Wileński jest najstarszą uczelnią wyższą na Litwie, założoną w 1579 roku.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!