Zostaną przedstawione projekty odbudowy Wielkiej Synagogi

We czwartek (12 stycznia) odbędzie się prezentacja projektów na zagospodarowanie terytorium Wielkiej Synagogi w Wilnie. Na prezentację o godz. 13 przy Ratuszu Wileńskim są zapraszani również mieszkańcy Wilna, którzy będą mogli zapoznać się z projektami i wystosować swoje uwagi.

zw.lt
Zostaną przedstawione projekty odbudowy Wielkiej Synagogi

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Projekty przedstawi ich kierownik Vincas Brezgys. O planowanych pracach opowiedzą specjaliści Agencji Odbudowy Starówki Wileńskiej.

Terytorium, gdzie kiedyś znajdowała się Wielka Synagoga, mieści się w dużym podwórku na ulicy Niemieckiej. Jest to jedno z najważniejszych miejsc historycznych stolicy. Terytyrium ma być poddane kompleksowemu uporządkowaniu. Agencja przeprowadziła kilka spotkań z najbliższymi mieszkańcami, potencjalnymi sponsorami, przedstawicielami wspólnoty żydowskiej.

Projekty zostały przygotowane przez spółkę Vilniaus planas.

PODCASTY I GALERIE