„Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991” z Adamem Hlebowiczem

W ramach "Przystanku Historia" Instytutu Pamięci Narodowej został zaprezentowany pierwszy tom serii „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991” pod redakcją Adama Hlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN.

zw.lt
„Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991” z Adamem Hlebowiczem

Fot. Liudas Masys

Słownik przedstawia sylwetki kapłanów, nauczycieli, naukowców i innych przedstawicieli elit polskich, którzy po 1945 r. pozostali na terenie ZSRS. „Jedni nie chcieli, a inni nie mogli osiąść w powojennej Polsce. Podjęli misję przeciwstawiania się sowietyzacji, ocalenia języka, kultury, przechowania wiary. Nie zabiegali o honory, nie liczyli na ordery czy wyrazy uznania. Niczym żołnierze na straconych placówkach pełnili służbę, nie zważając na jej dramatyczne konsekwencje – więzienia i łagry sowieckie, represje…” – przestawia najnowszą publikację Wydawnictwo IPN.

Spotkanie z mieszkańcami Wileńszczyzny, w których w dniach 5-6 listopada weźmie udział Adam Hlebowicz, są okazją nie tylko do zapoznania się z 1 tomem słownika, ale dadzą uczestnikom możliwość wpływu na listę nazwisk, które znajdą się w kolejnych tomach, gdyż wydawnictwo będzie kontynuowane.

Tradycyjnie Przystanek Historia IPN odbywał się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Tym razem jest inaczej. Na spotkanie wokół książki „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991” zostały wybrane miejsca bezpośrednio związane z osobami, które zostały w nim opisane.

Pierwsze spotkanie z redaktorem słownika odbyło się w Muzeum Adama Mickiewicza, które założył Jan Obst – dziennikarz, wydawca, historyk, kolekcjoner i … Polak z wyboru.

Drugie z wileńskich spotkań wokół książki odbędzie się w klasztorze franciszkańskim, który związany jest zarówno z bohaterami słownika, jak też autorami biogramów.

PODCASTY I GALERIE