Został opublikowany program pogrzebu powstańców styczniowych

Ministerstwo Obrony Narodowej (KAM) opublikowało program ceremonii pochówku szczątków przywódców i uczestników powstania styczniowego.

zw.lt
Został opublikowany program pogrzebu powstańców styczniowych

Fot. Roman Niedźwiecki/ Katedra wileńska

W latach 1863-64 w Wilnie na placu Lukiskim zostało skazanych na śmierć 21 uczestników powstania styczniowego. Po egzekucji ciała nie były oddane rodzinom zmarłych, ale potajemnie pogrzebane na zboczu góry Giedymina, gdzie wówczas działała twierdza. Archeolodzy podczas wykopków na górze znaleźli szczątki 20 powstańców, w tym przywodców zrywu Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego.

W piątek (22 listopada) o godz. 8.30 szczątki zostaną wyniesione z Pałacu Władców i przeniesione na Plac Katedralny. Tam odbędzie się uroczysty apel wojskowy.

O godz. 8.40 trumny zostaną wniesione do Katedry Wileńskiej.

Od godz. 9 do godz. 11.30 mieszkańcy Wilna będą mieli możliwość pożegnania się z powstańcami.

O godz. 11.45 przybycie oficjalnych delegacji.

O godz. 12 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem metropolity wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa. Będzie można ją zobaczyć w telewizji LRT oraz na telebimach obok Katedry. Wstęp do wnętrz świątyni zostanie ograniczony. Po Mszy św. będzie można posłuchać uroczystych przemówień.

O godz. 13.20 trumny z prochami powstańców zostaną wyniesione ze świątyni. Rozpocznie się procesja pogrzebowa, która ruszy ulicami Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžioji, Aušros Vartų, Pelesos, Rasų do cmentarza na Rossie. Uczestnicy procesji zatrzymają się przy Kaplicy Ostrobramskiej o godz. 14. Tam będą śpiewane pieśni w językach litewskim, polskim i białoruskim.

Ok. godz. 14.30 procesja dotrze na cmentarz na Rossie, do którego dostęp zostanie ograniczony.

O godz. 16 nastąpi oficjalne otwarcie kaplicy dla wszystkich chętnych.

Imiona i nazwiska powstańców będą zapisane w językach litewskim, polskim i białoruskim.

Litwa zaprosiła na uroczystości pogrzebowe przedstawicieli władz Polski, Białorusi, Ukrainy i Łotwy.

PODCASTY I GALERIE