“Zoon politikon” Arystotelesa: Jak zostać zwierzęciem politycznym (lub odkryć je w sobie)?

Przysłowiowe podwileńskie sanie warto szykować już latem, dlatego ogłośmy sezon zastanawiania się nad wyborem studiów za otwarty - już niedługo maturzyści złożą wnioski o egzaminy maturalne, które chcą zdawać, tym samym zatrzymując się przy tej czy innej opcji. Z tego powodu - i nie tylko - chcę spróbować “zwerbować” młodszych kolegów i skusić do nauki nie byle gdzie, lecz na samej ulicy Niemieckiej - w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, w skrócie VU TSPMI). Zapoznać się z tym, z czym studenci tej placówki stykają się na co dzień, uczniowie 9-12 klas z całej Litwy mogą w ramach Akademii Młodych Politologów (Jaunųjų politologų mokykla). Projekt jest organizowany już po raz ósmy, pierwsza z czterech sesji odbędzie się w dniach 14-15 listopada, na wspomnianym wydziale UW.

Dorota Sokołowska
“Zoon politikon” Arystotelesa: Jak zostać zwierzęciem politycznym (lub odkryć je w sobie)?

Akademia Młodych Politologów – to inicjatywa działającej przy TSPMI korporacji studenckiej “RePublica”, przy wsparciu samego Instytutu i Litewskiego Centrum Edukacji Nieformalnej. Założona w 2001 r. akademicka organizacja, kontynuująca korporanckie tradycje uniwersytetów Europy Zachodniej, zrzesza studentów i absolwentów VU TSPMI, dąży do tworzenia obywatelskiego i demokratycznego społeczeństwa nie tylko w uniwersyteckich murach, lecz także poza nimi. Swą działalność korporanci opierają na trzech podstawowych wartości: Wierności, Nauce, Szlachetności.

Na czym zatem polega Akademia Młodych Politologów, a inaczej – co w ogóle będzie się działo? Organizatorzy pragną uchylić rąbka tajemnicy codzienności przyszłych politologów i w praktyce pokazać, jak wygląda życie w Instytucie, a zarazem kształcić w młodych osobach obywatelskość i krytyczny, akademicki pogląd na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Dlatego uwadze uczestników Koła będą przedstawione cztery sesje, podczas których odbędą się wykłady profesorów TSPMI, które są wspaniałą możliwością, by dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób są analizowane zjawiska polityczne, strategie i symulacje, dotyczące pracy instytucji państwowych, dyskusje z przedstawicielami świata mediów, debaty i wycieczki do placówek państwowych.

W tym roku na wydział zawita już ósma edycja młodych politologów. O tym, czego się udało nauczyć podczas zajęć, a także o porady, jak znaleźć motywację i chęć, by dołączyć do inicjatywy, warto spytać absolwentów Akademii – obecnie studentów nauk politycznych i nie tylko, doświadczonych korporantów oraz tych, którzy tylko ubiegają się o miano juniora.

Fot. RePublica

Student pierwszego roku programu pracy społecznej na Uniwersytecie Wileńskim Gedminas Baikštys z Rumszyszek przyznaje, że przed projektem nie wyróżniał się pewnością siebie, było mu trudno nawiązywać nowe kontakty i przyjaźnie. “Akademia tego nie zmieniła całkowicie, lecz dzięki niej odnalazłem w sobie chęć uczestnictwa w różnorodnych organizacjach młodzieżowych i inicjatywach społecznych. Zrozumiałem, że chcę związać swe życie z pracą z ludźmi”.

Absolwent Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie Albert Bogdanowicz, obecnie studiujący na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, także jest absolwentem Akademii Młodych Politologów. “W ciągu ostatnich dwóch lat moje pojmowanie własnej przyszłości zmieniało swoją formę kardynalnie – szukałem siebie zarówno w naukach technicznych, jak i społecznych (na dodatek myślałem także o Akademii Sztuk Pięknych)”. Z perspektywy minionego czasu Albert jest pewny, że obecnego wyboru drogi życiowej nie dokonałby tak trafnie bez możliwości poznawania różnych programów studiów już w trakcie szkoły, jedną z których była także Akademia. “Uczestnictwo w tego rodzaju szkoleniach, podczas których brałem udział w wykładach, dyskusjach z wykładowcami, wycieczkach między innymi do rządu i Biura Komisji Europejskiej, w zasadzie pomogło mi zrozumieć, czego mam się spodziewać na studiach wyższych”.

Organizatorka ubiegłorocznej Akademii, korporantka Ugnė Prokopavičiūtė mówi, że podstawowy cel inicjatorów projektu – pozwolić uczniom nie bać się zadawać niepokojące ich pytania oraz dyskutować o wynikających w społeczeństwie problemach. “Absolwenci Akademii przyznają, że takie krótkookresowe zajęcia w TSPMI dały możliwość nauczyć się prowadzenia argumentowanych dyskusji, niezależnego myślenia. Największym naszym osiągnięciem jest fakt, iż mnóstwo uczniów po Akademii postanawia dołączyć do organizacji młodzieżowych, angażuje się w podejmowanie decyzji społecznych, z niektórymi mamy szczęście widywać się także na korytarzach Instytutu”. Opiekę nad organizowaniem Akademii w roku bieżącym przejęli korporanci-seniorzy Ineta Aleknavičiūtė i Mindaugas Jareckas.

Rejestracja trwa aż po 27 października, ankieta dostępna pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1QACyUpFPPuvrzdrRQhDsnkDLvMvlUyRuJCDJJ-PD7-YvHg/viewform?fbclid=IwAR0Yky2ug3KOwqY8ZbNREQul5ol8swutXiCSe5_ijeF_MHIjh4r6SpCbXBY

PODCASTY I GALERIE