Zniżki na naukę w stołecznych placówkach edukacji nieformalnej

We wszystkich szkołach artystycznych i sportowych, klubach dziecięcych i młodzieżowych, uczniowskich centrach twórczych i szkoleniowych, otwartych centrach młodzieżowych i innych nieformalnych placówkach edukacyjnych samorządu miasta Wilna ujednolicono procedurę dotyczącą stosowania zniżek lub zwalniania z opłaty edukacyjnej. Zniżki przeznaczone są nie tylko dla dzieci i młodzieży z rodzin wspieranych, ale także dla rodzin wielodzietnych i obywateli Ukrainy.

zw.lt
Zniżki na naukę w stołecznych placówkach edukacji nieformalnej

fot. 123rf.com

Rada Miasta Wilna poparła ujednolicenie zniżek. Do tej pory w różnych placówkach zajętości dzieci i młodzieży samorządu miasta Wilna obowiązywały różne procedury. Każda placówka miała własną zatwierdzoną procedurę, która przewidywała, kto mógł nie płacić lub otrzymać zniżki na edukację. Jeśli jedna szkoła zapewniała zniżki dla pewnej grupy społecznej, to druga niekoniecznie.

Od teraz we wszystkich wymienionych wyżej placówkach z opłat za naukę zwolnieni są:

  • odbiorcy świadczeń socjalnych i pomocy społecznej;
  • uczniowie, którzy zostali bez opieki rodzicielskiej;
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna;
  • uchodźcy wojenni z Ukrainy.

Zniżki obejmują również rodziny wielodzietne. Jeżeli troje lub więcej dzieci z jednej rodziny uczęszcza do tej samej lub różnych placówek edukacji nieformalnej na terenie samorządu miasta Wilna (z wyjątkiem placówek wychowania przedszkolnego), po złożeniu odpowiednich dokumentów, na każde dziecko stosuje się 50 proc. zniżki od opłaty edukacyjnej.

Zatwierdzono także, że same placówki mają prawo nie więcej niż 5% swoich uczniów zwolnić z opłaty lub obniżyć ją o 50%.

„Jednolita procedura zapewnia jasność co do tego, kto może bezpłatnie lub ze zniżką uczęszczać do placówek edukacji nieformalnej w Wilnie. To realna pomoc dla rodzin wspieranych socjalnie, osób niepełnosprawnych i uchodźców wojennych”, – mówi Vidmantas Mitkus, p.o. naczelnika Wydziału ds. Młodzieży Urzędu Miasta Wilna.

W Wilnie działa 30 szkół sportowych, artystycznych oraz różnych placówek edukacji nieformalnej, które są nadzorowane przez władze miasta. Do placówek tych uczęszcza około 20 tys. dzieci i młodzieży stolicy.

PODCASTY I GALERIE