Żniwa w DKP. Spektakl Polskiego Teatru Tańca

Miłośnicy współczesnej sztuki i tańca mieli prawdziwą ucztę. Polski Teatr Tańca na scenie w Domu Kultury Polskiej wystawił spektakl „Żniwa”. Sztuka taneczna w reżyserii Igora Gorzkowskiego nawiązywała do obrzędów towarzyszących żniwom oraz cyklu prac rolnych, natury i życia człowieka - zarówno w planie etnograficznym oraz w ujęciu antropologicznym i filozoficznym. Spektakl był inspirowany pracami Oskara Kolberga oraz "Rokiem Polskim" Zofii Kossak. Fabuła widowiska została luźno oparta na dziele Homera oraz Stanisława Wyspiańskiego.

zw.lt
Żniwa w DKP. Spektakl  Polskiego Teatru Tańca

Fot. Roman Niedźwiecki

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty.”

Projekt współfinansowany przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

PODCASTY I GALERIE