Znasz li ten kraj: Wilenka i Folk Vibes w DKP

Zespół Pieśni i Tańca ''Wilenka” zaprezentował we środę (22 listopada) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie patriotyczno-muzyczne widowisko ''Znaszli ten kraj...'',  poświęcone 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie zagrał również zespół Folk Vibes, który powstał w 2014 roku w Wilnie z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej