Znamy zwycięzców konkursu „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

W sobotę odbyła się 7. edycja Konkursu Krasomówczego „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”. Miano najlepszych mówców zdobyli Magdalena Jarosławska (prezentacja „Buntowniczy szlachcic z Oszmiany”) i Andrzej Aszkiełowicz (prezentacja „Podbrodzie – miastem znad Żejmiany”). Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego i jasnego formułowania myśli. Ma on kształtować szacunek do ziemi ojczystej, rozbudzić zainteresowanie własnym regionem i jego dziejami. „Wszystkie przemówienia, których mieliśmy okazję wysłuchać, były bardzo i treściwe, i sugestywne. Były wygłoszone pięknym, bogatym, barwnym językiem. Zgodnie z łacińską maksymą, one i uczyły, i sprawiły nam przyjemność, i dostarczyły niezapomnianych wzruszeń” - powiedziała na zakończenie konkursru doc. dr Barbara Dwilewicz, wykładowca filologii polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego. II miejsce podzielilły Jowita Ławrynowicz („Wileńskie przedwojenne kawiarnie”) , Anna Kamila Samakałowa („Wilno jako doping literacki. Tadeusz Konwicki”) i Natalia Magdalena Urbanowicz („Pierwsza dama złotego wieku”). III miejsce zajął Artur Dowgiało z prezentacją „Historia 13. Pułku Ułanów Wileńskich” .

zw.lt
Znamy zwycięzców konkursu „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

PODCASTY I GALERIE