Znamy wyniki rekrutacji na Staże Parlamentarne w polskim Sejmie

W tym roku na Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych w Sejmie RP zakwalifikowały się następujące osoby z Litwy: Alina Kołodiażnaja, Rafał Czech i Krystyna Janowska - podała Ambasada RP w Wilnie.

zw.lt
Znamy wyniki rekrutacji na Staże Parlamentarne w polskim Sejmie

Fot. Agata Antoniewicz

Rozmowy z kandydatami przeprowadziła komisja rekrutacyjna, w której skład weszli poseł Grzegorz Janik, Grażyna Kramarczyk – dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP, Marta Żurawek – specjalista ds. szkoleń z Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP oraz zastępca ambasadora RP na Litwie Maria Ślebioda.

Na Litwie program realizowany jest od 2009 roku.

Staż trwa 3 miesiące. Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm RP oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. Zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Posłowie zabierają ich także do swoich okręgów wyborczych, gdzie stażyści aktywnie pracują z wyborcami, pomagają posłowi w pracy. W ramach programu towarzyszącego stażyści mogą podróżować po Polsce, brać udział w wykładach i zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski . Odbywają się także spotkania i imprezy nieformalne.

PODCASTY I GALERIE