Znamy nazwiska stypendystów Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”

Decyzją Komisji Stypendialnej przyznane zostały stypendia w ramach „Programu stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”.

zw.lt
Znamy nazwiska stypendystów Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”

Fot. zw.lt

Przyznane stypendium zostanie przekazane przez Fundację na rachunek bankowy Stypendysty lub wypłacone w gotówce najpóźniej do 31 grudnia 2017 r.

O miejscu i czasie wypłaty stypendium w gotówce Stypendyści zostaną poinformowani drogą mailową.
Przyznane stypendium zostanie przekazane po otrzymaniu przez Fundację poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Stypendystę oryginału umowy stypendialnej oraz oryginału zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie przez Stypendystę korepetycji jako wkładu osobowego w realizację projektu.

Lista Stypendystów, którzy w wyniku oceny zarejestrowanych wniosków stypendialnych otrzymali najwyższą liczbę punktów:

1. Adamaitis Dominik
2. Adomaitis Evelina
3. Andruszkiewicz Anna
4. Bandalewicz Tadeusz
5. Bartosevič Greta
6. Bartoszewicz Magdalena
7. Basiul Albert
8. Bezlapowicz Żustyna
9. Bielski Dariusz
10. Bistrajute Eleonora
11. Bogdiun Ewelina
12. Bogdzevic Monika
13. Bojarowicz Katarzyna
14. Boroszko Wiktoria
15. Bortkiewicz Wioleta
16. Brasel Ewelina
17. Brazdyte Barbara
18. Brazulewicz Grażyna
19. Butkiewicz Justyna
20. Bużyńska Aneta Julia
21. Cerenkov Pavel
22. Cerneckaja Karina
23. Chrzczanowicz Tomasz
24. Cilind Dariusz
25. Czekień Emilia
26. Czujko Śnieżana
27. Dauksevic Daniel
28. Disewicz Paweł
29. Djakowski Jarosław
30. Dowda Justyna
31. Dowejko Ewa
32. Dubicka Agnieszka
33. Franckevic Karolina
34. Franckiewicz Marzena Joanna
35. Gancewska Beata
36. Gasinska Agata
37. Gasperovic Andzela
38. Geglis Monika
39. Gerfolweden Alicja
40. Germanowicz Karina
41. Godlijevska Greta
42. Grablewski Tomasz
43. Gryniewicz Jolanta
44. Gurin Vladimir
45. Ilcewicz Aneta
46. Iwaszko Diana
47. Jackiewicz Dominika
48. Jankovska Diana
49. Jankowska Ernesta
50. Jankowska Katarzyna
51. Janovska Agata
52. Jarosz Erika
53. Jarosz Bożena
54. Jesvilas Olgerdas
55. Jewtuch Agnieszka
56. Jodko Monika
57. Jukevic Justyna
58. Jundo Krystyna
59. Kamiński Łukasz
60. Kardis Agata
61. Karkliniewska Iwona
62. Kierbedź Marzena
63. Kisiel Aleksandra
64. Kiwaczyński Władysław
65. Klenovska Jolanta
66. Klimaszewska Jowita
67. Komar Ervin
68. Komarovska Simona
69. Korzeniewski Waldemar
70. Kulesza Emilia
71. Kulicka Elżbieta
72. Kurmel Diana
73. Lisowski Dominik Gabriel
74. Łowczyk Waldemar Albert
75. Maconko Elżbieta
76. Magun Katarzyna
77. Makowska Katarzyna
78. Markevic Andzej
79. Marszewski Mirosław
80. Martinkiewicz Emilia
81. Martusewicz Patrycja
82. Michalkiewicziute Erika
83. Michniewicz Łukasz
84. Mickiewicz Gabriela
85. Mikielewicz Barbara
86. Mikoleiko Evelina
87. Mikonis Dariusz
88. Milun Wioleta
89. Miłosz Erwin
90. Molis Ruslan
91. Mulerowajtie Agata
92. Narvois Mark
93. Nornicka Katarzyna
94. Nowikowa Ewelina
95. Olechnowicz Inesa
96. Orłowa Eryka
97. Orszewska Karolina Honorata
98. Osinska Marzena
99. Paketur Barbara
100. Palewicz Dariusz
101. Petkevic Michal
102. Radlinskaite Wioleta
103. Rodziewicz Greta
104. Rogoża Daniel
105. Rouba Elżbieta
106. Rusiecki Rafał
107. Sadowski Tomasz
108. Seniut Zbignevas
109. Sinkevic Kamilija
110. Sinkiewicz Agnieszka
111. Sitel Marta
112. Sliachtovic Katazina
113. Sliżewski Waldemar
114. Slotvinska Karolina
115. Sokolauskaite Karolina
116. Spirydowicz Mirosława
117. Stundza Ernestas
118. Sturo Eva
119. Sudujko Aleksander
120. Szlachtowicz Rafał
121. Szostak Justyna
122. Szostko Alfred
123. Szukiewicz Monika
124. Szwabowicz Marta
125. Szwajkowskaja Wioletta
126. Tamasunaite Jana
127. Tatol Eryk
128. Tolokonikov Daniel
129. Tomaszewicz Łukasz
130. Turkot Edwin Robert
131. Urbanowicz Mirosław
132. Vasilevska Dominika
133. Vilkevic Elżbieta
134. Visnievskyte Erika
135. Walulkiewicz Ewelina
136. Widuto Karolina
137. Wiszniewska Marzena
138. Wołejko Katarzyna
139. Wróblewska Bożena
140. Wysocka Elżbieta
141. Zagubowicz Łukasz
142. Żukowski Roland
143. Żygis Maria Kamila
144. Żylińska Aneta
145. Żytkowski Konrad

Program stypendialny jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

PODCASTY I GALERIE