Znaczne zmiany na rynku w Rudominie

Rynek w Rudominie w rejonie wileńskim, który przyciąga wielu handlowców i kupujących, zmieni się nie do poznania. W trakcie realizacji projektu rekonstrukcji rynku w Rudominie podejmowane są już ważne kroki i prace zaplanowane na jesień tego roku otworzą nową kartę w historii rynku.

zw.lt
Znaczne zmiany na rynku w Rudominie

Fot. Joanna Bożerodska

Rekonstrukcja rynku w Rudominie jest jednym z działań, przewidzianych w projekcie „Soleczniki + wdrożenie strategii rozwoju strefy funkcjonalnej”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Rejonu Solecznickiego.

Planuje się, że koszt prac wyniesie 1,7 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy na ten projekt 0,6 mln euro, środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa wyniosą 1,1 mln euro.

„Wielokrotnie wielki biznes zwracał się do Samorządu, aby na rynku było duże centrum handlowe, a dla lokalnych sprzedawców pozostawiono by kilka straganów. Jednak Samorząd nie zgodził się na to. Do targowiska przyłączono jeszcze 3 sąsiednie działki i znaleziono finansowanie, więc rynek w Rudominie nadal będzie miejscem handlu dla rolników i drobnych handlowców. Ze względu na pandemię koronawirusa prace projektowe trochę się przeciągnęły, ale mamy nadzieję, że dalsza rekonstrukcja będzie przebiegać bezproblemowo, a odnowiony rynek będzie wygodny zarówno dla handlowców, jak i kupujących” – powiedział zastępca dyrektora Samorządu Rejonu Wileńskiego Albert Narwojsz.

W trakcie realizacji projektu planowane jest poszerzenie powierzchni targowej poprzez unowocześnienie wszystkich istniejących funkcjonalnych stref handlowych w zależności od asortymentu towarów. Łącznie teren rynku w Rudominie zostanie podzielony na 7 stref handlowych, które umożliwią handel artykułami spożywczymi i niespożywczymi, różnymi sadzonkami i roślinami, maszynami i produktami rolniczymi, zwierzętami hodowlanymi i drobiem.

W celu stworzenia bardziej atrakcyjnych i komfortowych warunków pracy dla handlowców, rynek zostanie wyposażony w pawilony stacjonarne oraz stragany z zadaszeniem. Handlowcy będą mogli również handlować z samochodów. Odnowiony rynek będzie miał 238 miejsc handlowych, w tym 12 pawilonów, w których handel będzie odbywał się regularnie, niezależnie od godzin otwarcia rynku.

Aby promować zatrudnienie i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w rynku pracy, projekt przewiduje również utworzenie kilku szerszych miejsc handlu dla niepełnosprawnych handlowców. Dodatkowo chodniki zostaną również przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Duże zmiany czekają również budynki na terenie rynku. Remontowi zostanie poddany istniejący budynek pawilonu. Pomieszczenia wewnętrzne zostaną przeprojektowane, jest przewidziane założenie gabinetu administracyjnego i kontroli weterynaryjnej oraz innych pomieszczeń pomocniczych.

Odnowiony rynek zachwyci również wygodną infrastrukturą publiczną. Planuje się, że dla wygody wszystkich przybywających powstaną chodniki, teren rynku zostanie wyłożony płytkami chodnikowymi, a obecne wysłużone ogrodzenie rynku zostanie zastąpione nowym, wysokim ogrodzeniem z zamykaną bramą.

Na placu i jego dojściach planuje się zamontowanie elementów małej architektury, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo otoczenia – lampy, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kolumienki z wodą pitną, systemy monitoringu itp.

Dostęp do terenu targowiska ułatwią urządzone i wyasfaltowane wjazdy. W celu rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych zostaną urządzone parkingi dla klientów i handlowców, na których będą mogli bezpiecznie zostawiać samochody osobowe i ciężarowe oraz mikrobusy. Planuje się, że powstanie około 150 miejsc parkingowych, co również ułatwi poruszanie się i bezpieczeństwo na głównej ulicy w pobliżu rynku.

Zebranie publiczne, na którym zostanie omówiony projekt, odbędzie się zdalnie 13 kwietnia br. o godz. 17.00.

Na podst. vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE