Zmiany w systemie rekompensat dla rodziców przedszkolaków

Samorząd miasta Wilna dzisiaj zaproponował radnym, by skorygować poprawki dotyczące rekompensaty dla rodziców, których dzieci z powodu braku miejsc w przedszkolach publicznych uczęszczają do prywatnych przedszkoli.

BNS
Zmiany w systemie rekompensat dla rodziców przedszkolaków

Fot. Joanna Bożerodska

Samorząd proponuje, aby poprawki weszły w życie od września i proponuje zmienić przepisy dotyczące okresu, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola.

Proponuje się, by rekompensata nie była płacona w przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez cały miesiąc z powodów nieuzasadnionych. Samorząd planuje zorganizowanie spotkań z rodzicami i przedstawicielami przedszkoli, by wspólnie omówić kwestie związane z poprawkami.

PODCASTY I GALERIE