Zmiany w strefach parkingowych Wilna

Rada miasta Wilna rozważa nad zmianami dotyczącymi parkingu w stolicy. Planuje się m.in. rozszerzyć granice stref opłat.

BNS
Zmiany w strefach parkingowych Wilna

Fot. Samorząd miasta Wilna

Według władz miasta, nowe rozwiązania mają regulować natężenie ruchu drogowego, a także zapewnić większą przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, zmniejszyć poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza w mieście. Przedstawiciele rady stolicy spodziewają się, że dzięki zmianom korzystanie z transportu publicznego i alternatywnych sposobów podróży stanie się popularniejsze.

Rozważane są następujące poważne zmiany w wyznaczaniu stref:

• „niebieska” strefa obejmie teraz dawną powierzchnię sektoru „czerwonego” i część „żółtego” przy ul. Lukiškių i Gynėjų, gdzie ruch samochodowy w ostatnich latach znacznie wzrósł.

• strefą „czerwoną” zostaje Zarzecze, Stare Miasto od ulicy Pylimo, część alei Konstitucijos, gdzie się znajdują centra biznesowe oraz obszar między aleją Giedymina, ulicami Jasińskiego i Rotundo.

• „żółty” obszar obejmie dzielnicę Zwierzyniec między ulicami Latvių i Paribio, terytorium w pobliżu dawnego centrum „Audėjas”, część Nowego Miasta i Śnipiszek aż do ulicy Žalgirio. Strefą „żółtą” od 1 maja do 30 września zostaje objęta przestrzeń plaży Valakampių, jezior Balsio, Balžio ir Tapelių.

• „zieloną” strefą staje się część Antokola wokół parku Sapiehów.

Fot. Samorząd miasta Wilna
PODCASTY I GALERIE