Zmiany na cmentarzach w rejonie wileńskim

Władze rejonu wileńskiego ze względu na rosnącą liczbę zaniedbanych miejsc pochówku wezmą je pod lupę.

Zmiany na cmentarzach w rejonie wileńskim

Fot. Joanna Bożerodska

Co najmniej trzy razy do roku będą rejestrowane opuszczone, zarośnięte trawą, nieuporządkowane groby.

Lista takich mogił będzie upubliczniana przez Komisję ds. uznania opuszczonych cmentarzy i identyfikacji niedoglądanych grobów na stronie internetowej Samorządu. Jeżeli po uprzednim zawiadomieniu osoby nie uporządkują miejsce pochówku, będzie je można po dwóch latach skonfiskować i przekazać innym.

Osoby, które chcą zaopiekować się opuszczonym lub niedoglądanym grobem, mogą zwrócić się do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, która w ciągu 20 dni roboczych podejmie decyzję w sprawie prawa przekazania grobu nowemu nadzorcy.

Według zasad porządkowania niedoglądanych grobów, nowy opiekun będzie musiał zachować i doglądać nagrobek, a nowe będzie można wznosić tylko po uzgodnieniu z dozorcą cmentarza i po złożeniu pisemnego wniosku w starostwie. Zezwolenie na pochówek nowemu nadzorcy wydaje się po upływie 50 lat od ostatniego pochówku.

PODCASTY I GALERIE