Wilno i Wileńszczyzna

Zmiany na cmentarzach w rejonie wileńskim

Władze rejonu wileńskiego ze względu na rosnącą liczbę zaniedbanych miejsc pochówku wezmą je pod lupę.

Co najmniej trzy razy do roku będą rejestrowane opuszczone, zarośnięte trawą, nieuporządkowane groby.

Lista takich mogił będzie upubliczniana przez Komisję ds. uznania opuszczonych cmentarzy i identyfikacji niedoglądanych grobów na stronie internetowej Samorządu. Jeżeli po uprzednim zawiadomieniu osoby nie uporządkują miejsce pochówku, będzie je można po dwóch latach skonfiskować i przekazać innym.

Osoby, które chcą zaopiekować się opuszczonym lub niedoglądanym grobem, mogą zwrócić się do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, która w ciągu 20 dni roboczych podejmie decyzję w sprawie prawa przekazania grobu nowemu nadzorcy.

Według zasad porządkowania niedoglądanych grobów, nowy opiekun będzie musiał zachować i doglądać nagrobek, a nowe będzie można wznosić tylko po uzgodnieniu z dozorcą cmentarza i po złożeniu pisemnego wniosku w starostwie. Zezwolenie na pochówek nowemu nadzorcy wydaje się po upływie 50 lat od ostatniego pochówku.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!