Zmiany księży w parafiach Wilna i Wileńszczyzny

W środę (5 lipca) Archidiecezja Wileńska poinformowała o zmianach, jakie zaszły w parafiach Wilna i Wileńszczyzny. Dotyczą one nominacji i zwolnień księży.

zw.lt
Zmiany księży w parafiach Wilna i Wileńszczyzny

Fot. Joanna Bożerodska

Ksiądz prałat Wojciech Górlicki został zwolniony z funkcji proboszcza parafii NMP Królowej Pokoju w Nowej Wilejce i mianowany proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu. Proboszczem parafii w Nowej Wilejce zostanie ks. Eduardas Kirstukas, który został odwołany ze stanowiska proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Mickunach. Ksiądz Kirstukas będzie także dziekanem dziekanatu w Nowej Wilejce.

Wikarym parafii NMP Królowej Pokoju zostanie ksiądz Witalij Kisiel, który został zwolniony z funkcji wikarego parafii bł. Jerzego Matulewicza.

Ks. Andrzej Byliński został zwolniony ze stanowiska wikarego w kościele św. Apostołow Piotra i Pawła w Wilnie i wyznaczony na wikarego w  parafii bł. Jerzego Matulewicza.

Ksiądz Robert Mojsewicz został zwolniony z funkcji wikarego parafii św. Teresy w Wilnie i udaje się na studia do Rzymu.

Ksiądz Waldemar Ulczukiewicz został zwolniony z funkcji proboszcza św. Michała Archanioła w Taboryszkach i obowiązku pomocniczego w wileńskiej parafii bł. Jerzego Matulewicza i wyznaczony na proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Mickunach oraz zobowiązany do pomocy w pastoracji parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.

Ks. Vytautas Rudis kończy posługę w parafii św. Biskupa Stanisława w Rzeszy i zostaje rektorem nowo założonego rektoratu Kościoła św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

Ks. prałat Edvardas Rydzikas opuszcza parafię św. Apostołów Piotra i Pawła i rozpoczyna posługę duszpasterską jako proboszcz parafii św. Biskupa Stanisława w Rzeszy.

Ks. Józef Makut został zwiolniony ze stanowiska wikarego w kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej i przeniesiony do parafii św. Serca Jezusowego w Podbrzeziu, gdzie również będzie wikarym.

Ks. Walenty Dulko zostanie wikarym parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej.

Ks. Eliasz Anatol Markauskas został zwolniony z funkcji administratora parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Koleśnikach i wyznaczony na rezydenta parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie. Ksiądz będzie także sprawował opiekę nad wiernymi parafii św. Trójcy w Gierwiatach (diecezja grodzieńska).

Ks. Edward Dukiel ze stanowiska wikarego w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie został przeniesiony na takie samo stanowisko do Bazyliki Katedralnej św. Biskupa Stanisława i św. Władysława w Wilnie.

Ks. Jan Mackiewicz został mianowany proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Taboryszkach, z zachowaniem dotychczasowych obowiązków.

Ks. dr Włodzimierz Sołowiej obejmie stanowisko prefekta ds. studiów w Wileńskim Seminarium Duchownym im. św. Józefa w Wilnie, z zachowaniem dotychczasowych stanowisk.

Ks. Franciszek Jusiel zostanie sekretarzem generalnym w Wileńskim Seminarium Duchownym im. św. Józefa w Wilnie, z zachowaniem dotychczasowych stanowisk.

Pełna lista wszystkich zwolnień i nominacji znajduje się na stronie Archidiecezji Wileńskiej.

PODCASTY I GALERIE