Zmiany księży w parafiach Archidiecezji Wileńskiej

W środę (10 czerwca) Archidiecezja Wileńska poinformowała o zmianach, jakie zaszły w parafiach Wilna i Wileńszczyzny. Dotyczą one nominacji i zwolnień księży oraz kierownictwa Seminarium Duchowego św. Józefa.

zw.lt
Zmiany księży w parafiach Archidiecezji Wileńskiej

Fot. Małgorzata Kozicz

Ksiądz Daniel Narkun został wikarym parafii Świętego Piotra Apostoła w Solecznikach. Ksiądz Walentyn Dulko został mianowany wikarym parafii w Ignalinie. Obaj księża przyjęli święcenia kapłańskie w maju.

Ksiądz Zdzisław Bochniak został odwołany ze stanowiska administratora w parafii w Małych Solecznikach i kościoła w Kamionce. Ksiądz Zdzisław kończy posługę na Wileńszczyźnie i wraca do Polski. Administratorem parafii w Małych Solecznikach został ksiądz Wacław Wołodkowicz. W kościele w Kamionce będzie służył proboszcz z Turgiel ksiądz Jan Mackiewicz.

Ks. prałat Jan Kasiukiewicz został zwolniony z funkcji proboszcza parafii pw. św. Teresy w Wilnie i rektora kaplicy Ostrobramskiej. Nowym proboszczem parafii św. Teresy, do której należy Ostra Brama, został ks. prałat Kęstutis Latoža. Będzie on także służył w niemieskim kościele św. Rafała Kalinowskiego.

Ks. dr. Hans Friedrich Fisher został zwolniony ze stanowiska rektora parafii św. św. Piotra i Pawła i mianowany na rektora Seminarium Duchownego św. Józefa w Wilnie.

Dokładna informacja na temat wszystkich zwolnień i nominacji księży znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji Wileńskiej.

PODCASTY I GALERIE