Zmiany księży w kościołach na Wileńszczyźnie

Dzisiaj zaszły zmiany w archidiecezji wileńskiej. Kuria poinformowała o zwolnieniach i nowych nominacjach księży.

zw.lt
Zmiany księży w kościołach na Wileńszczyźnie

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Diakon Dariusz Grażewicz został powołany do posługi duszpasterskiej w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława. 

Ks. Waldemar Szyrwiński, neoprezbiter, pozostaje na stanowisku wychowawcy kursu propedeutycznego w Telszach dla kandydatów do seminarium.

Ks. Tadeusz Aleksandrowicz został zwolniony z funkcji administratora w parafii pw. św. Trójcy w Rudnikach, pozostał przy tym na innych stanowiskach. 

Ks. Vygintas Čiurinskas został zwolniony z funkcji rezydenta w parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie i mianowany na administratora pw. św. Trójcy w Rudnikach. 

Ks. Jerzy Witkowski został zwolniony z funkcji proboszcza w kościele pw. Nawrócenia Św. Apostoła Pawła w Wojdatach w parafii i mianowany na proboszcza Kalwarii Wileńskiej – Parafia Odnalezienia Krzyża św.

Ks. Rusłan Wilkiel, proboszcz parafii w Kalwarii Wileńskiej odtąd będzie pełnił funkcję proboszcza w parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach. 

Ks. prałat Wacław Wołodkowicz, proboszczem parafii św. Piotra Apostoła w Solecznikach został mianowany na proboszcza w kościele pw. Nawrócenia Św. Apostoła Pawła i rektora kaplicy w Skrobucianach. 

Ks. dr Valdas Girdžiušas odtąd będzie pełnił funkcję rezydenta o statusie wikariusza w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu. 

Ks. Aleksandr Gaičauskas opuści stanowisko wikariusza w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i obejmie funkcje wikariusza parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach. 

Ks. Renald Kuczko został zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Piotra Apostoła w Solecznikach i mianowany na stanowisko wikariusza w parafii Michała Archanioła w Niemenczynie. 

Ks. Daniel Narkun odwołany ze stanowiska duszpasterza Centrum Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej, pozostał przy tym na innych stanowiskach. 

Ks. Gabrielius Satkauskas został powołany do posługi duszpasterskiej w centrum młodzieżowym. 

Przedłużono terminy posługi dla: ks. Virginijusowi Česnulevičiusowi, ks. Ričardasowi Doveice, ks. dr. Eduardasowi Kirstukasowi, ks. Vidasowi Smagurauskasowi, ks. Stanisławowi Matiukiewiczowi, ks. Jonasowi Varaneckasowi i ks. Medardasowi  Čeponisowi. 

Na podst. vilnensis.lt

PODCASTY I GALERIE