Zmarł Stanisław Pieszko, aktywny działacz społeczności polskiej

W wieku 82 lat zmarł Stanisław Pieszko, wieloletni wiceprezes Związku Polaków na Litwie. Był też prezesem fundacji "Samostanowienie", wspierającej oświatę polską na Litwie i wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej do spraw autonomii terytorialnej Wileńszczyzny popieranej przez ostatniego Prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Pieszko był również deputowanym do Rady Najwyższej-Sejmu Restytucyjnego Republiki Litewskiej w latach 1990-92. Nie głosował za Aktem Odrodzenia Niepodległości Republiki Litewskiej 11 marca 1990 roku.

zw.lt, PAP
Zmarł Stanisław Pieszko, aktywny działacz społeczności polskiej

„Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Stanisława Pieszki” – napisał na Facebooku Konstanty Radziwiłł, ambasador Polski na Litwie. Dyplomata przypomniał, że „za działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie oraz propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych śp. Pieszko wielokrotnie był odznaczany przez władze polskie, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP”.

W pamięci mieszkańców Wileńszczyzny Pieszko pozostanie jako aktywny działacz społeczny. Fundacja „Samostanowienie”, której był założycielem i prezesem, przez 20 lat organizowała m.in. konkurs poświęcony św. Janowi Pawłowi II, przeznaczony dla uczniów szkół polskich na Litwie.

Pieszko był jednym z inicjatorów powołania Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Angażował się też w organizację dorocznych Uroczystości Ponarskich, upamiętniających zamordowanie w czasie II wojny światowej blisko 100 tys. obywateli II Rzeczypospolitej – Żydów, Polaków, Litwinów, Romów.

Za działalność na rzecz społeczności polskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2006), Oficerskim (2012) i Komandorskim (2022) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a także Odznaką Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą (2023).

PODCASTY I GALERIE