Złożono kwiaty na Rossie z okazji ataku ZSRR na Polskę

Z okazji 76. rocznicy zdradzieckiego ataku Związku Sowieckiego na Polskę przedstawiciele ambasady RP oraz społeczności polskiej na Litwie złożyli kwiaty na Rossie.

zw.lt
Złożono kwiaty na Rossie z okazji ataku ZSRR na Polskę

Kwiaty zostały złożone przy grobach żołnierzy Piotra Stacirowicza i Wacława Sawickiego oraz podoficera Wojska Polskiego Wincentego Salwińskiego, którzy we wrześniu 1939 roku ponieśli śmierć z rąk sowietów pełniąc do końca służbę Rzeczpospolitej.

„Chcę podziękować wszystkim, że pamiętacie o tych, którzy tu leżą. To jest wspaniała rzecz, że ta garstka osób pamięta o tych, którzy walczyli o Wilno i pamiętają o marszałku. Bo to jest naszym pięknym obowiązkiem przekazywać to do młodzieży” – powiedział po uroczystości Eugeniusz Siemaszko, były akowiec z trzeciej brygady AK, który przez 10 lat był osadzony w więzieniu z wyrokiem śmierci. Obecnie mieszka w Bydgoszczy.

W uroczystości wzięli udział chargé d’affaires Ambasady RP w Wilnie Maria Ślebioda, Konsul Generalny RP Stanisław Cygnarowski oraz Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Wilnie pułkownik Mirosław Wójcik. Natomiast Polską społeczność na Litwie reprezentowali m.in. prezes ZPL Michał Mackiewicz i starosta frakcji AWPL Rita Tamašunienė.

O świcie 17 września wojska radzieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły polską granicę. Agresja ZSRR na Polskę jest nazywana również IV rozbiorem Polski. Od 1 września 1939 r. Polska była w stanie wojny z III Rzeszą.

PODCASTY I GALERIE