I Zjazd Absolwentów Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej. ,,To już 60 lat!”

W tym roku mija 60 lat odkąd pierwsza promocja Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej opuściła mury placówki, która początkowo działała w Trokach, później została przeniesiona do Nowej Wilejki. Z tej okazji 14 lipca br. odbędzie się I Zjazd Absolwentów Szkoły Pedagogicznej w Trokach.

Ewelina Mokrzecka
I Zjazd Absolwentów Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej. ,,To już 60 lat!”

Fot. Archiwium

,,Mijają lata, słyszymy, że absolwenci Szkoły Pedagogicznej spotykają się po 40, 50 latach. Moja promocja z 1971 roku spotkała się po 46 latach. Trochę nietradycyjnie, ale uznaliśmy, że czas najwyższy. Podczas spotkania uczucia były niesamowite” – w rozmowie z zw.lt powiedział Michał Treszczyński, jeden z inicjatorów I Zjazdu Absolwentów Szkoły Pedagogicznej. To właśnie podczas spotkania swojego rocznika, które odbyło się w Pałacu Balińskich w Jaszunach, byli uczniowie postanowili zorganizować zjazd absolwentów wszystkich promocji.

,,Początki Szkoły Pedagogicznej sięgają Trok. Wówczas działało tu przedwojenne Seminarium Nauczycielskie. Po II wojnie światowej pojawiły się tam, obok grup rosyjskich, polskie grupy” – opowiada Treszczyński, który jest również nauczycielem historii. Pierwsza polska promocja opuściła mury Trockiej Szkoły Pedagogicznej w 1954 roku, ostatnia w 1958, po czym placówka została przeniesiona do Nowej Wilejki.

,,Trudno dotrzeć do byłych dziewcząt, obecnie pań. Prawie 99 proc. z nich zmieniła nazwiska. Dlatego zwracamy się do wszystkich z prośbą o rozpowszechnienie informacji. Zwracaliśmy się też z prośbą do szkół w rejonie wileńskim, trockim i solecznickim o przedstawienie listy nazwisk. Chcemy każdej i każdemu imiennie wysłać zaproszenie na I Zjazd, który odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie” – tłumaczy inicjator wydarzenia. Dodaje, że obecnie udało się dotrzeć do prawie 100 osób.

Organizatorzy zjazdu zwracają się z prośbą do absolwentów o przesłanie wspomnień z lat szkolnych, opatrzonych zdjęciami, na podstawie których w niedalekiej przyszłości zostanie wydana książka. ,,Mam nadzieję, że po tym naszym zjeździe więcej osób weźmie pióro do ręki i spisze te wspomnienia. Wówczas będzie szansa na wydanie bardziej obszernej publikacji’’ – mówi Treszczyński. Niektóre wspomnienia absolwentów Szkoły Pedagogicznej już się ukazały na łamach Magazynu Wileńskiego. ,,To są wspomnienia trudnych lat powojennych, kiedy brakowało zarówno ubrań, jak i pieniędzy na wyżywienie, ale nie brakowało chęci i zapału do nauki. Absolwenci dobrze wspominają wykładowców” – dodaje.

Zachęcamy wszystkich absolwentów Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej do nadsyłania swoich wspomnień. Z panem Michałem Treszczyńskim można się skontaktować mailowo: tremich7@interia.pl albo telefonicznie 860333278. Mogą się państwo w tej sprawie kontaktować również z Radiem Znad Wilii na radio@zw.lt albo 852490877 . Już wkrótce na naszym portalu znajdą się pierwsze wspomnienia absolwentów Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej.

PODCASTY I GALERIE